Skip to content

Pracujeme v zmysle “Všeobecných zasielateľských podmienok” Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.

Ich celé znenie nájdete tu.